Adam Lewandowski

Adam Lewandowski

III Festiwal Moczki i Makówki 2015

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Ziemi Mikołowskiej zorganizowało III edycję Festiwalu Moczki i Makówki pod patronatem Senator RP Pani Izabeli Kloc. Konkurs odbył się 12 stycznia 2015 roku o godz. 18.00 w „Białym Domku" przy ul. Karola Miarki 15 w Mikołowie.
Jury w składzie:

  • Prof. Barbara Markiewicz – Zahorska,
  • Dyr. KWK „Bolesław Śmiały” Bernard Bugla,
  • Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki Irena Radomska,
  • Poseł RP Jan Dziedziczak,
  • Poseł RP Marzena Machałek,
  • Asystentka społeczna Senator Izabeli Kloc Tamara Szymczak – Wojciechowska,
  • Wójt Gminy Wyry Barbara Prasoł
przyznało następujace nagrody:
w kategorii "moczka":
I miejsce Pan Adam Lewandowski
II miejsce Pani Grażyna Jelonek
III miejsce Pani Regina Gazda
w kategorii "makówka":
I miejsce Pani Joanna Borowska
II miejsce Koło Gospodyń Wiejskich Sołectwa Śmiłowice
III miejsce Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Krystyn i Sympatyków

obraz_01 obraz_02 obraz_03 obraz_04 obraz_05 obraz_06 obraz_07 obraz_08 obraz_09 obraz_10 obraz_11 obraz_12 obraz_13 obraz_14 obraz_15