Adam Lewandowski

Adam Lewandowski

IV Festiwal Moczki i Makówki 2016

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Ziemi Mikołowskiej zorganizowało IV edycję Festiwalu Moczki i Makówki pod patronatem Senator RP Pani Izabeli Kloc. Konkurs odbył się 11 stycznia 2016 roku o godz. 18.00 w „Białym Domku" przy ul. Karola Miarki 15 w Mikołowie. Wśród znakomitych gości byli między innymi: Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, Posłowie na Sejm RP z okręgu rybnickiego - Teresa Glenc, Grzegorz Janik, Grzegorz Matusiak i Czesław Sobierajski, Senator Adam Gawęda. Obecni również byli przedstawiciele powiatu, samorządu oraz innych instytucji publicznych, stowarzyszeń, przedsiębiorców, naukowcy, nauczyciele, lekarze, Siostry Miłosierdzia św. Karola Boromeusza, a także członkowie i sympatycy Prawa i Sprawiedliwości ich rodziny i przyjaciele. Członkowie Jury Festiwalu w składzie:

  • Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek,
  • Prof. Barbara Piontek,
  • Prof. Barbara Markiewicz – Zahorska,
  • Dyr. KWK „Bolesław Śmiały” Bernard Bugla,
  • Starosta Powiatu Mikołowskiego Henryk Jaroszek,
  • Wójt Gminy Wyry Barbara Prasoł
przyznało następujace nagrody:
w kategorii "moczka":
I miejsce Stanisława Hajduk-Bies Radna Miasta Mikołowa
II miejsce Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Ziemi Mikołowskiej
III miejsce Kazimierz Pruszydło Borowa Wieś
w kategorii "makówka":
I miejsce Przemysław Marek Radny Powiatu Mikołowskiego
II miejsce Sylwia Rogalska Paniowy
III miejsce Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Krystyn i Sympatyków

Ogółem w konkursie wystartowało łącznie 29 osób z terenu całego Powiatu Mikołowskiego. Jedna z moczek przygotowana została aż w Raciborzu. Swoją makówkę zaprezentował również sam Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula. Przygotowano 15 makówek oraz 14 moczek.

obraz_01 obraz_02 obraz_03 obraz_04 obraz_05 obraz_06 obraz_07 obraz_08 obraz_09 obraz_10 obraz_11 obraz_12 obraz_13 obraz_14 obraz_15 obraz_16 obraz_17 obraz_18 obraz_19 obraz_20 obraz_21 obraz_22 obraz_23 obraz_24 obraz_25 obraz_26 obraz_27 obraz_28 obraz_29 obraz_30