Adam Lewandowski

Adam Lewandowski

V Festiwal Moczki i Makówki 2017

Tegoroczna jubileuszowa edycja Festiwalu Moczki i Makówki została zorganizowana podczas uroczystego wieczoru świąteczno-noworocznego, którego gospodarzem była posłanka RP Pani Izabela Kloc. Impreza odbyła się 9 stycznia 2017 roku w mikołowskim „Białym Domku" przy ulicy Karola Miarki. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Województwa Śląskiego m.in.: Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, I Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz, Senator Adam Gawęda, Poseł Piotr Pyzik, Poseł Andrzej Sośnierz, przedstawiciele samorządu, służby zdrowia, nauki, duchowieństwa, związków zawodowych, organizacji pozarządowych, dyrektorzy zakładów pracy, media oraz licznie przybyli goście.
Członkowie Jury Festiwalu w kategorii MOCZKA w składzie:

 • prof. dr hab. n. med. BARBARA ZAHORSKA - MARKIEWICZ,
 • Dyrektor Oliziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Katowicach - TOMASZ ŻABIŃSKI,
 • Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach - dr. n. med. JACEK KOZAKIEWICZ,
 • Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” KWK „Budryk” - ANDRZEJ POWAŁA,
przyznało następujace nagrody:
 • I miejsce Stowarzyszenie Bł. Edmunda Bojanowskiego z Mikołowa - Bujakowa,
 • II miejsce Mariola Sopala z Rudy Śląskiej,
 • III miejsce Pelagia Pawelczyk z Koła Gospodyń Wiejskich z Mikołowa - Śmiłowic.
Członkowie Jury Festiwalu w kategorii MAKÓWKA w składzie:
 • Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II” - DOROTA DOMAŃSKA,
 • Wojewoda Śląski - JAROSŁAW WIECZOREK,
 • Dyrektor, Redaktor Naczelny TVP S.A o/Katowice - TOMASZ SZYMBORSKI,
 • Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ - JERZY SZAFRANOWICZ,
 • Prezes Zarządu Tauron Serwis Sp. z o.o. - STANISŁAW BAZAK,
przyznało następujace nagrody:
 • I miejsce Zespół Folklorystyczny „Marzanki” z Ornontowic,
 • II miejsce Gabriel Breguła z Przegędzy,
 • III miejsce Natalia Pacha z Łazisk Górnych.
Wszyscy uczestnicy konkursu zostali obdarowani pamiątkowymi dyplomami oraz drobnymi upominkami, które przygotowali nasi sponsorzy.

obraz_01 obraz_02 obraz_03 obraz_04 obraz_05 obraz_06 obraz_07 obraz_08 obraz_09 obraz_10 obraz_11 obraz_12 obraz_13 obraz_14 obraz_15 obraz_16 obraz_17 obraz_18 obraz_19 obraz_20 obraz_21 obraz_22 obraz_23 obraz_24 obraz_25 obraz_26 obraz_27 obraz_28 obraz_29 obraz_30 obraz_31 obraz_32 obraz_33 obraz_34 obraz_35 obraz_36