Adam Lewandowski

Adam Lewandowski

STOWARZYSZENIE ROZWOJU I PROMOCJI ZIEMI MIKOŁOWSKIEJ

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Ziemi Mikołowskiej powstało, aby zbudować silną i szanowaną markę Ziemi Mikołowskiej. Tutaj żyjemy, mieszkamy, pracujemy, wypoczywamy, chodzimy do lekarza, posyłamy dzieci do szkoły. Ziemia Mikołowska jest naszą małą ojczyzną i tutaj chcemy budować lokalny dobrobyt. Nie wstydzimy się słowa patriotyzm. Jesteśmy patriotami w skali kraju, regionu, a także w naszym, lokalnym wymiarze. Nie pytamy, co możemy dostać, ale mówimy, co chcemy i potrafimy zrobić dla Ziemi Mikołowskiej. Żyjemy w czasach, kiedy patriotyzm, także lokalny, traci na wartości. Nasze stowarzyszenie pragnie przywrócić temu pojęciu rangę i znaczenie. Chcemy być dumni z siebie i z Ziemi Mikołowskiej. Zbudowanie silnej marki naszej małej ojczyzny nie będzie zadaniem łatwym. Nie da się tego zrobić bez sprawnego samorządu. W radach gmin i powiatu brakuje przedstawicieli organizacji pozarządowych, środowisk społecznych, twórczych, zawodowych. Chcemy uzupełnić tę lukę. Tworzymy szerokie porozumienie organizacji, stowarzyszeń i ludzi aktywnych, dla których praca w samorządzie nie będzie celem, ale środkiem do celu, jakim jest zbudowanie silnej marki Ziemi Mikołowskiej. Od początku powstania stowarzyszenia pełnię funkcję jego prezesa.
W ramach działalności stowarzyszenia organizujemy mnóstwo spotkań z przedstawicielami świata polityki, nauki oraz biznesu. Patronujemy konferencjom naukowym, wydarzeniom kulturalnym oraz staramy się na wszelkie sposoby aktywizować lokalną społecznosć. Szczególną troską staramy się otaczać lokalną tradycję i folklor. Dlatego począwszy od 2013 roku corocznie w  styczniu organizujemy "Festiwal Moczki i Makówki", aby ciągle popularyzować te tradycyjne śląskie dania wigilijne. Więcej o organizowanych przez nasze stowarzyszenie festiwalach można poczytać tutaj.

obraz_04 obraz_05 obraz_06